Volume 1, Issue 3

July 1990
(12) Original Research, (2) Case Report

Original Research

Doğum Anından Ergenlik Dönemine Kadarki Değişik Evrelerde Mide Mukozasının Yapısal Olarak İncelenmesi
 • Gülten ALAN
 • Deniz ERDOĞAN
 • Celal ILGAZ
GMJ 1990; 1: 107-110
Alkolik Babaların Çocuklarında Psikopatoloji
 • Şahnur ŞENER
GMJ 1990; 1: 111-113
Boğazdan İzole Edilen Enterobacteriaceae ve Pseudomonas Bakterilerinin Beta-Laktamaz Enzim Aktivitelerinin Tespit Edilmesi
 • Güven URAZ
 • Erdoğan BERKMAN
GMJ 1990; 1: 114-121
Adolesanlarda İntihar Düşünce ve Davranışları
 • Şahnur ŞENER
 • Zehra ARIKAN
 • Erdal IŞIK
 • Nursel ORAL
 • Mesut KAYALI
 • Çiğdem ULUERGÜVEN
GMJ 1990; 1: 122-125
Epidermis'in Gelişimini Hızlandıran Faktör (EGF)'ün Plazmada Ölçümü ve Öneminin Tartışılması
 • Deniz ERBAŞ
 • Bilge GÖNÜL
 • Nahide GÖRÇORA
 • Aydan BABÜL
 • Lamia YANIÇOĞLU
GMJ 1990; 1: 126-128
Nazoetmoidal Poliplerde Radikal Yaklaşım: Eksternal Etmoidektomi
 • Nebil GÖKSU
 • İsmet BAYRAMOĞLU
 • Yusuf Kemal KEMALOĞLU
 • Necmettin AKYILDIZ
 • Sabri USLU
 • Suat ÖZBİLEN
 • Erdoğan İNAL
GMJ 1990; 1: 129-132
İntestinal Metaplazinin Tanınmasında Metilen Mavisi ile Endoskpik Boyamanın Rolü
 • Ahmet GÖRGÜL
 • Emin CANER
 • Remzi DALAY
 • Sedat BOYACIOĞLU
GMJ 1990; 1: 133-136
Barrett Özofagusu Tanısında Lugal ile Endoskopik Boyamanın Değeri
 • Remzi DALAY
 • Ahmet GÖRGÜL
 • M. Emin CANER
 • Sedat BOYACIOĞLU
 • K. Bahri ATEŞ
 • Vedia MÜFTÜOĞLU
 • Özden TULUNAY
GMJ 1990; 1: 137-140
Kronik Böbrek Yetmezliğindeki Hipertansiyonda Nicardipinin Antihipertansif Etkisi
 • Mehmet METİN
 • Şükrü SİNDEL
 • Münci YAĞCI
 • Atiye ÇENGEL
 • Müştak ÖZÜER
 • Övsev DÖRTLEMEZ
 • Halis DÖRTLEMEZ
GMJ 1990; 1: 141-143
Akut Apandisit Tanısında Ultrasonografi
 • Okhan AKHAN
 • Tahsin EDGÜER
 • Nadir GÜLEKON
 • Metin ÜNSAL
 • Aytekin BESİM
GMJ 1990; 1: 144-147
Akciğerin Konjenital Anomalileri
 • Rıza DOĞAN
 • Nural YENER
GMJ 1990; 1: 153-165
Körner Septumu Olgularının Retrospektif İncelenmesi
 • Nebil GÖKSU
 • Yusuf KEMALOĞLU
 • Necmettin AKYILDIZ
 • Suat ÖZBİLEN
 • İsmet BAYRAMOĞLU
GMJ 1990; 1: 166-172

Case Report

Koledokta Kalan T - Tüp Parçalarının Endoskopik Yolla Çıkartılması
 • Ahmet GÖRGÜL
GMJ 1990; 1: 148-149
Erişkinde Sol Ventrikül - Sağ Atrium İştiraki (Bir Olgu Nedeniyle)
 • Mehmet METİN
 • Deniz YAMAÇ
 • Mehmet ALKAN
 • Ali YENER
 • Levent GÖKGÖZ
 • Övsev DÖRTLEMEZ
 • Halis DÖRTLEMEZ
GMJ 1990; 1: 150-152

About Journal

Forms

Useful Links